ecrire/lang

De map ecrire/lang bevat de verschillende vertaalbestanden voor de publieke en private interfaces van SPIP. Deze vertalingen worden geleverd door het gebruik van 3 bestanden voor elke taal (waarbij xx een specifieke taalcode is):

  • public_xx.php vertaalt de tekststrings die in de publieke skeletten verschijnen,
  • ecrire_xx.php vertaalt tekststrings uit het privé gedeelte (actie, uitvoering),
  • spip_xx.php vertaalt..... alle andere.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands