ecrire/typographie

Deze map bevat de typografische correcties voor Frans en Engels, toegepast door de typo functie aan te roepen. Deze verwerking is nodig om typografische verschillen op te lossen tussen de manier waarop tekst wordt ingevoerd en hoe deze wordt weergegeven, zoals bijvoorbeeld het gebruik van verschillende tekenreeksen voor linker- en rechter aanhalingstekens in verschillende talen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands