Formulieren

SPIP biedt een eenvoudig en krachtig proces om formulieren te beheren, genaamd CVT (Charger, Vérifier, Traiter, ofwel: Laden, Verifiëren, Verwerken). Het splitst een formulier op in vier delen:
 een "view", die in principe een SPIP-skelet is met de HTML-code van het formulier en overeenkomt met formulaires/naam.html,
 en drie PHP-functies om de variabelen van het formulier te laden, de ingevoerde waardes te verifiëren en het in het aan de hand van het formulaires/naam.php-bestand te verwerken.

Aangepast: 27/03/20