ecrire/action

Deze map is bedoeld om code op te slaan die wordt gebruikt om de inhoud van de database te wijzigen. De meeste acties zijn op een zodanige manier beveiligd, dat zowel:

  • de auteur die de actie uitvoert, bevoegd is om dit te doen, en
  • de actie daadwerkelijk wordt aangevraagd door de persoon die op dat moment is ingelogd.

Na afloop van deze processen wordt een omleiding gemaakt naar een URL die doorgaans verwijst naar de oproep van de recente actie. Zie de rubriek over acties en processen voor meer details.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands