ecrire/balise

De map ecrire/balise wordt gebruikt om het volgende te definiëren:

  • dynamische bakens, d.w.z. bakens die berekeningen voor elke paginaverwijzing en -generatie met zich meebrengen, en
  • generieke bakens, d.w.z. bakens die beginnen met dezelfde prefix en gedeelde acties uitvoeren (#URL_, #FORMULAIRE_, ....)

De statische bakens worden echter gedeclareerd in het ecrire/public/balises.php bestand, of wanneer ze behoren tot plugins, binnen de functiedefinitiebestanden voor elke plugin.

Zie de rubriek over bakens voor meer details.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands