#ENV

#ENV{parameter} – dat wordt besproken in (De #ENV omgeving) – haalt omgevingsvariabelen op die in het skelet worden doorgegeven. Een tweede argument wordt gebruikt om een standaardwaarde terug te geven als de gevraagde parameter niet bestaat in de omgeving of als de inhoud leeg is.

#ENV{parameter, standaardwaarde}

De opgevraagde parameterwaarde wordt automatisch gefilterd door entites_html dat de tekst omzet in een HTML-entiteit (een < teken wordt daardoor &lt;). Willen we deze conversie niet, dan moet een asterisk aan het baken worden toegevoegd:

#ENV*{parameter, standaardwaarde}

Tenslotte geeft #ENV zonder enige toevoeging een sequentiële tabel van alle omgevingsparameters weer.

Voorbeeld

Geef de identificatie van het artikel en anders de tekenreeks "nieuw":

#ENV{id_article,nieuw}

Toon alle omgevingsvariabelen (zinvol bij debugging):

[<pre>(#ENV**|unserialize|print_r{1})</pre>]

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands