#NOTES

#NOTES toont de voetnoten (normaal onderaan de pagina) die werden berekend tijdens de weergave van de voorafgaande bakens. Wanneer een proces of een baken waarop SPIP het filter propre toepaste voetnoten bevat, worden deze na berekening weergegeven door het baken #NOTES.

[(#BAKEN|propre)]
#TEXTE
#NOTES

Details over voetnoten

Het is de functie traiter_raccourcis() die wordt opgeroepen door het filter propre die een functie (inc_notes_dist() uit ecrire/inc/notes.php uitvoert> Deze slaat de voetnoten tijdelijk op in het geheugen. Wanneer het baken #NOTES wordt opgeroepen, worden ze weergegeven en wordt het geheugen vrijgegeven.

We nemen het volgende artikel als voorbeeld:

// Introductie:
In het intro staan voetnoot [[Noot A]] en voetnoot [[Noot B]]
// Tekst:
In de tekst staan de voetnoten [[Noot C]] rn [[Noot D]]

Wanneer het onderstaande skelet wordt weergegeven, zullen de voetnoten van beide tekstblokken samen worden weergegeven, genummerd van 1 tot 4, na de volledige inhoud:

<BOUCLE_art(ARTICLES){id_article}>
#CHAPO
#TEXTE
#NOTES
</BOUCLE_art>

In dit tweede voornbeeld worden de voetnoten van de introductie apart weergegeven (van 1 tot 2), onmiddellijk na de introductie (het baken #CHAPO). De voetnoten van de tekst (ook genummerd van 1 tot 2) komen onder de weergave van het baken #TEXTE:

<BOUCLE_art(ARTICLES){id_article}>
#CHAPO
#NOTES
#TEXTE
#NOTES
</BOUCLE_art>

Voorbeeld

Het oproepen van de voetnoten gebeurt vaak na alle andere velden van een artikel, waarbij rekening wordt gehouden met alle berekende voetnoten. Het weergeven ervan is vrij eenvoudig:

[<div class="notes"><h2><:info_notes:></h2>(#NOTES)</div>]

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands