De #ENV omgeving

We gebruiken het woord omgeving om de gecombineerde verzameling van variabelen te definiëren die worden doorgegeven aan een bepaald skelet. Soms spreken we ook over een compilatiecontext.

Bijvoorbeeld, wanneer een bezoeker vraagt om artikel 92 te zien, wordt de artikelidentificatie (92) doorgegeven aan het skelet artikel.html. Binnen dat specifieke skelet is het mogelijk om de waarde van die variabele op te halen met behulp van een speciaal baken: #ENV. Op deze manier zou #ENV{id_article} "92" weergeven.

Sommige parameters worden automatisch doorgegeven aan het skelet, zoals de huidige datum (wanneer de pagina daadwerkelijk wordt gegenereerd of ververst), die vervolgens kan worden weergegeven met #ENV{date}. Als we een skelet met argumenten aanroepen met behulp van de URL van de pagina, zullen deze ook in de omgeving worden doorgegeven.

Voorbeeld

De URL spip.php?page=albums&type=klassiek roept het skelet albums.html aan. Binnen dat skelet maakt #ENV{type} het mogelijk de waarde van het doorgegeven argument op te vragen, wat resulteert in "klassiek".

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands