De cache configureren

Er zijn verschillende parameters die gebruikt worden om SPIP’s pagina cache fijn af te stellen.

Levensduur van de cache

Het is in wezen een nutteloze handeling om elke SPIP-skelet een specifieke cacheduur te geven door gebruik te maken van het #CACHE baken. Dit baken is echter nuttig voor het definiëren van een geldigheidsperiode die verschilt van de standaardwaarde van SPIP. Concreet betekent dit dat een stuk code die nieuwsitems van andere gesyndiceerde sites opsomt, baat heeft bij een meer regelmatige verversing dan de standaardwaarde voor de rest van de site, bijvoorbeeld één keer per uur.

In de meeste gevallen is het beter om standaard een langere cacheduur te gebruiken, omdat SPIP de cache automatisch verouderd verklaart wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud.

De cacheduur van de pagina cache is 24 uur, wat kan worden aangepast met de constante _DUREE_CACHE_DEFAUT, zoals in dit voorbeeld waarin het een duur krijgt van een maand (30 dagen):

define('_DUREE_CACHE_DEFAUT', 24*3600*30);

Grootte van de cache

SPIP zorgt ervoor dat de cache niet groter is dan een bepaalde vooraf bepaalde maximale grootte, standaard ingesteld op 10 MB. Met de globale variabele $GLOBALS['quota_cache'] kan deze grootte worden aangepast, zoals in dit voorbeeld waarin we hem vergroten tot 100 MB:

$GLOBALS['quota_cache'] = 100;

Geldigheidsduur van de cache

Een laatste faciliteit, voorzien voor ontwikkeling of debugging, kan worden gebruikt om de werking of het gebruik van de cache te wijzigen. Dit kan met de constante _NO_CACHE (of met de "NoCache" plugin):

// gebruik de cache nooit 
// en maak dus ook geen cache bestanden
define('_NO_CACHE', -1); 

// gebruik de cache niet, 
// maar sla de resultaten van de berekeningen wel in de cache op 
define('_NO_CACHE', 1);

// gebruik cache bestanden wanneer ze bestaan
// zo niet, bereken ze dan
define('_NO_CACHE', 0); 

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands