Handelingen en processen

De map ecrire/action/ is bedoeld voor het afhandelen van transacties die betrekking hebben op de inhoud van de database. Deze handelingen zijn daarom meestal beveiligd.

Aangepast: 07/02/19