include_spip

De functie include_spip() voegt een PHP-bestand in. Het verschil met de normale include_once() van PHP is dat het bestand wordt gezocht in de SPIP path, dat wil zeggen in alle bekende mappen en in de zoekvolgorde die in het SPIP-pad is opgegeven.

include_spip() accepteert 1 of 2 argumenten en geeft het adres van het gevonden bestand terug:

 • de naam of het relatieve pad van het bestand (zonder de .php-extensie)
  * een vlag genaamd inclure (staandaardwaarde: true) die aangeeft of het bestand daadwerkelijk moet worden opgenomen, of dat alleen het pad van het bestand moet worden geretourneerd.
  include_spip('bestandsnaam');
  include_spip('map/bestandsnaam');
  $address = include_spip('bestandsnaam');
  $address = include_spip('bestandsnaam', false); // invoeging wordt niet uitgevoerd
  

Voorbeeld

Laad het functie-bestand voor "mini présentations" zodat we de functie minipres kunnen gebruiken om een foutpagina te tonen.

include_spip('inc/minipres');
echo minipres('Pech!', 'Er is een fout opgetreden!');

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands