charger_fonction

Deze functie charger_fonction() (vertaling: laad_functie()) wordt gebruikt om de naam van een overrule-bare SPIP-functie op te halen. Wanneer een interne functie met een achtervoegsel _dist() wordt overruled (door het bestand opnieuw te maken zonder dat achtervoegsel), of wanneer een bestand dat een dergelijke functie bevat overruled wordt, dan moet de juiste functie die moet worden uitgevoerd, teruggevonden kunnen worden.

Dit is wat de charger_fonction() doet. Het geeft de juiste naam van de uit te voeren functie.

$ma_fonction = charger_fonction('mijn_functie','map');
$ma_fonction();

Het zoekprincipe

De functie werkt als volgt:

  • Wanneer de functie map_mijn_functie al is gedeclareerd, dan wordt die functie teruggegeven,
  • anders map_mijn_functie_dist,
  • anders probeert het een bestand met de naam map/mijn_functie.php te laden en retourneer directory/my_function indien aanwezig,
  • anders map/mijn_functie_dist,
  • tenslotte stuurt het false terug.

Voorbeeld

Stuur een email:

$envoyer_mail = charger_fonction('envoyer_mail', 'inc');
$envoyer_mail($email_address, $subject, $text_body);

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands