editer_objet actions

Handelingen die gegevens wegschrijven hebben een bijzonderheid. Opgevraagd door formulieren die gegevens schrijven voor SPIP-objecten (in map prive/formulaires/) uit het bestand ecrire/inc/inc/editer.php bestand, ontvangen zij geen doorverwijzing en moeten zij in dergelijke gevallen een gegevenspaar van "identifier", "error" terugsturen. Het (CVT) formulierproces zelf beheert de daaropvolgende omleiding.

Daarom kunnen de action/editer_xx.php bestanden, waarin xx het object type (in enkelvoud) is, een array retourneren:

if ($redirect) {
	include_spip('inc/headers');
	redirige_par_entete($redirect);
} else {
	return array($id_auteur,'');
}

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands