Recursief

Bij het programmeren wordt een algoritme (computercode) dat zichzelf uitvoert "recursie" genoemd. We spreken ook van "zelfverwijzing". PHP-functies kunnen recursief worden aangeroepen, zoals hieronder een functie die de eerste x gehele getallen optelt (alleen als voorbeeld, want wiskundig is het x*(x+1)/2).

// berekenen van: x + (x-1) + ... + 3 + 2 + 1
function som($x) {
	if ($x <= 0) return 0;
	return $x + som($x-1);
}
// aanroep
$s = somme(8);

In SPIP kun je in een skelet gebruik maken van recursieve lussen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands