Een mooie compositie

Het bestand ecrire/public/composer.php is bedoeld om het naar PHP vertaalde skelet op te halen en uit te voeren in de gevraagde context.

Als het skelet al vertaald is in PHP, dan wordt het resultaat uit een cachebestand opgehaald en gebruikt, anders roept SPIP zijn compilatiefunctie compiler() op om de concrete syntaxis te vertalen in abstracte syntaxis en vervolgens in code die door PHP uitvoerbaar is.

Het composer.php bestand laadt ook de functies die nodig zijn voor het uitvoeren van de PHP-bestanden door het compileren van de skeletten.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands