De balise_NAAM_dyn() functie

Deze functie wordt gebruikt om de uit te voeren processen te verwerken wanneer een formulier is ingediend. De functie kan een tekenreeks (die op de aanvragende pagina wordt weergegeven) of een array van parameters teruggeven die de naam van het op te halen skelet en de compilatiecontext aangeeft.

De processen

Dit artikel gaat om twee redenen niet in op deze processen:

  • De oorspronkelijke auteur van dit artikel en de vertalers begrijpen niet helemaal hoe het werkt,
    * het is niet erg zinvol omdat SPIP een eenvoudiger mechanisme bevat dat "CVT-formulieren" (Charger, Vérifier, Traiter) wordt genoemd en ook op deze functie vertrouwt, maar op een transparante manier.

De weergave

Wat de functie ook retourneert, deze wordt dan op de pagina weergegeven. Een array geeft aan dat er een skelet moet worden aangeroepen. Het ziet er over het algemeen zo uit:

return array("adres_skelet",
	3600, // duur van de cache
	array( // context
		'id_article' => $id_article,
	)
);

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands