De balise_NAAM_dist functie

De eerste functie voor een dynamisch baken is dezelfde functie die gebruikt wordt voor statische bakens, dat wil zeggen, een functie met de werkelijke naam van dat baken: balise_NAME_NAAM_dist().

Deze functie zal, in plaats van een statische code in te voegen, een functie aanroepen die een dynamische code genereert: calculer_balise_dynamique().

In het algemeen gaat de inhoud van de functie verder met het aanroepen van de dynamische berekening, zoals bij dit voorbeeld voor #LOGIN_PRIVE:

function balise_LOGIN_PRIVE ($p) {
	return calculer_balise_dynamique($p, 'LOGIN_PRIVE', array('url'));
}

Aan de functie van het baken wordt de variabele $p doorgegeven met data over de analyse van het skelet in kwestie (argumenten, filters, tot welke lus hij behoort, enz.).

De functie calculer_balise_dynamique accepteert 3 of 4 argumenten:

  • de $p omschrijving
  • de naam van het uit te voeren dynamische baken (normaal gesproken dezelfde als die van het baken!)
  • een array met argumenten vanuit de pagina context. In het voorbeeld vraagt het dynamische baken om een url parameter uit de context (de dichtstbijzijnde lus of de compilatie omgeving van het skelet). Wordt deze parameter niet gevonden in de context, dan wordt een lege array() teruggegeven.
  • het optionele 4e argument wordt gebruikt om een array van elementen door te geven die wordt doorgegeven naar de volgende functie (balise_NAAM_stat), waardoor de $context_compil array wordt vervolledigd. Dit maakt de berekening mogelijk van de elementen in functie balise_NAAM_dist() en deze door te geven.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands