De IN operator

Er is nog een aantal andere operatoren dat meer specifieke selecties mogelijk maakt. De IN operator selecteert records op basis van een lijst met mogelijke overeenkomende waarden voor een veldelement. Deze lijst kan worden bepaald aan de hand van een komma-gescheiden lijst van tekens, aan de hand van een tabel (array) die door een baken worden geretourneerd, of aan de hand van een BAKEN of diens filter.

<BOUCLEx(TABEL){field IN a,b,c}>
<BOUCLEx(TABEL){field IN #ARRAY{0,a,1,b,2,c}}>
<BOUCLEx(TABEL){field IN (#VAL{a:b:c}|explode{:})}>

De inverse operator !IN selecteert records met veldwaarden die niet overeenkomen met de waarden die na de operator zijn vermeld.

<BOUCLEx(TABLES){field !IN a,b,c}>

Voorbeeld

Selecteer de afbeeldingen die aan een artikel zijn gekoppeld:

<BOUCLE_documents(DOCUMENTS){id_article}{extension IN png,jpg,gif}>
  - #FICHIER<br />
</BOUCLE_documents>

Selecteer de rubrieken, behalve 3 specifieke:

<BOUCLE_secties(RUBRIQUES){id_rubrique !IN 3,4,5}>
  - #TITRE<br />
</BOUCLE_secties>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands