Optionele voorwaarden met operators

Het gebruik van facultatieve voorwaarden kan onder bepaalde specifieke condities worden gecombineerd met het gebruik van operatoren. In het bijzonder is het noodzakelijk dat de variabele die in de omgeving wordt getest dezelfde naam heeft als de voorwaarde; bijvoorbeeld Xin:
{X ?operator #ENV{X}}. Elke operator kan hier worden gebruikt en je hoeft alleen een ? toe te voegen aan de geselecteerde operator (er mag geen spatie staan tussen de ? en de operator).

In de volgende voorbeelden wordt de test alleen uitgevoerd als de variabele in de omgeving aanwezig is. Anders wordt de voorwaarde genegeerd.

<BOUCLEx(TABEL){mijnvar ?operator #ENV{mijnvar}}>
<BOUCLEx(TABEL){mijnvar ?== ^#ENV{mijnvar}$}>
<BOUCLEx(TABEL){mijnvar ?!IN #ENV{mijnvar}}>
<BOUCLEx(TABEL){mijnvar ?LIKE %#ENV{mijnvar}%}>...

Voorbeeld

Om de 10 meest recente artikelen te selecteren, maar met een "eerdere publicatiedatum" voorafgaand aan die in de huidige omgeving, of, bij gebrek daaraan, gewoon de 10 meest recente artikelen, gebruik je deze lus:

<ul>
<BOUCLE_art(ARTICLES){date_redac ?< #ENV{date_redac}}{!par date}{0, 10}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_art>
<ul>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands