HTML structuur

De formulieren worden opgeslagen in de map formulaires/. Om het hergebruik en de grafische aanpassing van de formulieren te vergemakkelijken, is een HTML-syntaxis voorzien.

Aangepast: 27/03/20