Weergave van het formulier

Een bestand formulaires/mooi.html wordt in een skelet aangeroepen met #FORMULAIRE_MOOI waarna het formulier wordt weergegeven.

Vanaf SPIP 3.x is deze structuur aangepast! Bekijk hiervoor de volgende documentatie: De HTML-structuur van formulieren in SPIP

De HTML volgt een standaard schrijfwijze voor alle formulieren in SPIP. De formuliervelden worden opgenomen in een ul/li structuur.

Vanaf SPIP 3.1 werd deze ul/li structuur vervangen door div voor een betere toegankelijkheid.

<div class="formulaire_spip formulaire_demo">

<form action="#ENV{action}" method="post"><div>
	#ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}}
	<ul class="editer-groupe">
		<li class="editer editer_la_demo obligatoire">
			<label for="la_demo">De demo</label>
			<input type='text' name='la_demo' id='la_demo' value="#ENV{la_demo}" class="text" />
		</li>
	</ul>
	<p class="boutons"><input type="submit" class="submit" value="<:pass_ok:>" /></p>
</div></form>
</div>

Voor een goede werking van het formulier wordt attribuut action automatisch door SPIP berekend en via #ENV{action} beschikbaar gemaakt. Ook moet het baken #ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}} aanwezig zijn. Dit berekent en voorziet veiligheidssleutels die weer worden gecontroleerd wanneer gegevens aan het formulier worden aangeleverd.

Enkele opmerkingen:

  • Het formulier wordt omhuld door een CSS class formulaire_spip en een andere met zijn eigen naam, hier formulaire_demo. Deze naam kan op een eenvoudige manier worden opgehaald uit de context: #ENV{form} (of direct #FORM), wat resulteert in: <div class="formulaire_spip formulaire_#FORM">.
  • De container <ul> krijgt CSS class editer-groupe.
  • De tags <li> krijgen CSS class editer, editer_xx waarbij xx de naam van het veld is, en eventueel obligatoire om (visueel) aan te geven dat het een verplicht veld is.
  • De tags input hebben een CSS class naar hun type (om Internet Explorer te helpen dat input[type=text] niet begrijpt).
  • De knoppen bevinden zich binnen een CSS class boutons.

Eenvoudig AJAX gebruiken

Het geheel omkaderen met een CSS class ajax vertelt SPIP dat AJAX moet worden gebruikt en niet de gehele pagina opnieuw te laden.

<div class="ajax">
#FORMULAIRE_MOOI
</div>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands