Vergelijkingsfilters

Net als de criteria die gebruikt worden voor lussen, kunnen vergelijkingsfilters ook worden toegepast op bakens met de volgende "pipe" syntaxis:

[(#BAKEN|operator{waarde})]

De lijst van toepasselijke operatoren omvat:

  • == (bevestigt gelijkheid)
  • !=
  • >
  • >=
  • <
  • <=

Voorbeeld

[(#TITRE|=={Chocolade}|oui) 
	Wat chocolade!
]
[(#TEXTE|strlen|>{200}|oui) 
	Deze tekst is langer dan 200 tekens!
]

[(#TITRE|=={Chocolade}) Wat chocolade!] zou, als de test als waar wordt geëvalueerd "1 Some chocolate!" tonen (aangezien 1 de true waarde is in PHP). Maar door toevoeging van het filter |oui (Frans voor ja) wordt het resultaat van de test verborgen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands