Minimale plugin.xml

Het bestand plugin.xml moet in de root van de plug-in worden aangemaakt. Het bevat de beschrijving van het programma en stelt je in staat om bepaalde acties te definiëren.

Het minimum zou dit kunnen zijn (niet-ASCII-tekens zijn ontsnapt):

<plugin>
	<nom>Porte plume - Une barre d'outil pour bien &eacute;crire</nom>
	<auteur>Matthieu Marcillaud</auteur>
	<licence>GNU/GLP</licence>
	<version>1.2.1</version>
	<description>
	"Porte plume" est une barre d'outil g&eacute;niale pour SPIP [...]
	</description>
	<etat>stable</etat>
	<prefix>porte_plume</prefix>
</plugin>

Deze attributen zijn eenvoudig te begrijpen, maar laten we ze beschrijven:

  • nom: naam van de plug-in,
  • auteur: auteur(s) van de plug-in,
  • licence: licentie(s) van de plug-in,
  • version: versie van de plug-in. Deze naam wordt weergegeven in de privé gedeelte wanneer informatie over de plug-in wordt opgevraagd, het wordt ook gebruikt om afhankelijkheden tussen plug-ins te beheren, gekoppeld aan de prefix. Een ander niet te verwarren attribuut is ’version_base’ dat gebruikt wordt wanneer de plug-in tabellen of velden in de database aanmaakt,
  • description: de omschrijving van de plug-in,
  • etat: status van de plug-in, kan zijn "dev" (in ontwikkeling), "test" (in test) of "stable" (stabiel),
  • prefix: unieke prefix die de plug-in van andere onderscheidt. Geen cijfers en geschreven in kleine letters.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands