Een snel overzicht

SPIP transformeert sjablonen in statische pagina’s. Sjablonen bestaan voornamelijk uit lussens (<BOUCLE>) die elementen selecteren, meestal recordsets, en bakens (#BAKEN) die de eigenschappen en waarden van die elementen weergeven, meestal velden uit de records of systeembrede functies en vooraf geconfigureerde waarden.

De lussen <BOUCLE> selecteren de inhoud, terwijl de bakens #BAKEN ze weergeven.

Toon de titel van de 5 laatste artikelen met een link naar die artikelen:

<B_art>
  <ul>
    <BOUCLE_art(ARTICLES){!par date}{0,5}>
      <li><a href="#URL_ARTICLE">#TITRE</a></li>
    </BOUCLE_art>
  </ul>
</B_art>

In dit eerste voorbeeld maak de lus <BOUCLE_art()> een selectie uit de ARTICLES-tabel in de database. Het sorteert de gegevens in omgekeerde chronologische volgorde en geeft de eerste vijf elementen terug.

Voor elk artikel dat de lus selecteert, wordt het baken #URL_ARTICLE vervangen door de URL die is berekend voor de pagina van dat artikel, en het baken #TITRE wordt vervangen door de titel zoals opgeslagen in de database.

Het resultaat van deze lus is de volgende HTML:

<ul>
	<li><a href="eerste URL">Eerste titel</a></li>
	<li><a href="tweede URL">Tweede titel</a></li>
	<li><a href="derde URL">Derde titel</a></li>
	<li><a href="vierde URL">Vierde titel</a></li>
	<li><a href="vijfde URL">Vijfde titel</a></li>
</ul>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands