De inhoud van een (PHP) exec bestand

Bij afwezigheid van een prive/exec/naam.html skeletbestand, laadt een aanroep vanuit het privé gedeelte naar een ?exec=name pagina een functie exec_name_dist() in een bestand exec/naam.php.

Dergelijke functies zijn meestal als volgt opgesplitst: de aanroep naar het begin van de pagina, de declaratie van een linkerkolom, een rechterkolom en een middenstuk. Er zijn enkele pipelines die het plug-ins mogelijk maken om gegevens aan deze paginablokken toe te voegen.

Voorbeeld van een lege "naam" pagina}

<?php
if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return;

include_spip('inc/presentation');

function exec_nom_dist(){

	// indien niet toegestaan: foutboodschap
	if (!autoriser('voir', 'nom')) {
		include_spip('inc/minipres');
		echo minipres();
		exit;
	}

	// initialisatie pipeline 
	pipeline('exec_init', array('args'=>array('exec'=>'nom'),'data'=>''));

	// headers
	$commencer_page = charger_fonction('commencer_page', 'inc');
	// titel, onderdeel, lager onderdeel (voor het menu)
	echo $commencer_page(_T('plugin:titre_nom'), "editer", "editer");
	
	// title
	echo "<br /><br /><br />\n"; // aie aie aie ! help !
	echo gros_titre(_T('plugin:titre_nom'),'', false);
	
	// linker kolom
	echo debut_gauche('', true);
	echo pipeline('affiche_gauche', array('args'=>array('exec'=>'naam'),'data'=>''));
	
	// rechter kolom
	echo creer_colonne_droite('', true);
	echo pipeline('affiche_droite', array('args'=>array('exec'=>'naam'),'data'=>''));
	
	// midden
	echo debut_droite('', true);

	// inhoud
	// ...
	echo "Toon wat je maar wil!";
	// ...
	// einde inhoud

	echo pipeline('affiche_milieu', array('args'=>array('exec'=>'naam'),'data'=>''));

	echo fin_gauche(), fin_page();
}
?>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands