Automatische koppelingen

Wanneer aan een lus wordt gevraagd om een voorwaarde te gebruiken dat niet tot de eigen primaire tabel van de lus behoort, probeert SPIP automatisch een gekoppelde tabel te vinden die het gevraagde veld bevat.

SPIP heeft twee methodes om gekoppelde tabellen te vinden: ofwel via koppelingen die expliciet worden aangegeven, ofwel via koppelingen die worden berekend.

Voorbeeld

Haal de documenten op die in de hoofdtekst van artikelen of andere redactionele inhoud zijn ingevoegd (zoals bij een model type <docXX>), en die niet alleen aan dat object zijn gekoppeld. Het veld vu behoort tot de spip_documents_liens tabel, dus er wordt een verbinding gemaakt met die tabel om het gewenste resultaat te verkrijgen.

<BOUCLE_doc(DOCUMENTS){0,10}{vu=oui}>
- #FICHIER<br />
</BOUCLE_doc>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands