Processen in functie autoriser()

De standaard autorisaties in SPIP worden gedaan met bestand ecrire/inc/autoriser.php.

Wanneer in SPIP gevraagd wordt om een autoriser($faire, $type) type autorisatie, gaat het op woek naar de functie die dit soort autorisaties regelt. Het zoekt in deze volgorde naar deze functies:

  • autoriser_$type_$faire,
  • autoriser_$type,
  • autoriser_$faire,
  • autoriser_defaut,
  • en gaat nogmaals dezelfde lijst af, maar dan met het toevoegsel _dist.

Voorbeeld

autoriser('modifier','article',$id_article);

Dit geeft de eerstgevonden functie voor deze handeling terug, namelijk:

function autoriser_article_modifier_dist($faire, $type, $id, $qui, $opt){
...
}

Aan de functie worden dezelfde parameters doorgegeven als bij de functie autoriser(). Intern wordt $qui opgevuld met de huidge gebruiker wanneer het niet als argument in de oproep van autoriser() werd opgenomen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands